Vi har alle en psykisk helse, som er selvopplevd og varierer med og påvirkes av følelsene våre.

Sliter du med å takle livets utfordringer på egenhånd, kan vi være et sted du kan henvende deg.

Psykisk helsetjeneste i kommunen har som målsetting å fremme selvstendighet og evnen til å mestre eget liv.
Det er ditt behov som bestemmer innholdet i tjenesten. Vi kan hjelpe til med for eksempel:

  • Mestring av endret livssituasjon, som tap av nære, samlivsbrudd, endring i helse - og arbeidssitasjon, å leve med rus i familien
  • Veiledning i egne livsutfordringer, eller for pårørende
  • Samtaler for å sortere tanker og følelser
  • Hjelp til å finne ut av muligheter og egne ressurser.
  • Hjelp til å etablere kontakt og koordinere samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere og instanser f. eks NAV, fastlege, gjeldsrådgiver osv.
  • Deltakelse på samarbeidsmøter og i ansvarsgrupper.
  • Tilrettelegge for mulighet til å samtale i gruppe med andre som har liknende utfordringer som en selv
  • Boveiledning m. m


Tilbud
Vi har lunch med aktivitet for brukere av tjenesten hver torsdag. I tillegg arrangerer vi jevnlig turer med opplevelser.

Hvem er vi?
Vi er 7 ansatte og vi har tverrfaglig bakgrunn med god faglig tyngde, og som team preges vi av godt humør og engasjement. Vi anser at relasjonen til deg som bruker er viktigere enn hvilken metode som benyttes i individuelle samtaler.

Henvendelse
Gratis tilbud til deg som bor eller oppholder deg i kommunen.

Du kan henvende deg selv (ringe eller komme) eller du kan bli henvist fra lege eller andre instanser du er i kontakt med.

Hvor holder vi til?
På Thorvald Meyers Minde, i Sand sentrum. Der har vi romslige lokaler med rom for fortrolige samtaler og større møter.