Hjernen

 

 

Tjenesten er kommunens tilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Vi har alle en psykisk helse.Tjenesten skal bidra til å bedre menneskers evne til å mestre livet og hverdagen på tross av psykiske problemer, avhengighet eller livsutfordringer. Du kan få hjelp av oss dersom du har problemer i hverdagen og redusert livskvalitet på grunn av din psykiske helse.

 

Tilbud
Vi er et gratis tilbud til deg som bor eller oppholder deg i kommunen.

Du kan selv ta kontakt med oss ved å ringe eller komme innom. Du kan også bli henvist fra lege eller andre du er i kontakt med.

 

Tjenesten omfatter:

  • Samtaler for å sortere tanker og følelser

  • Veiledning knyttet til å mestre og bedre egen livssituasjon

  • Hjelp til å finne ut av muligheter og egne ressurser

  • Bistand til å etablere kontakt med og koordinere tjenestetilbud fra andre samarbeidsparter og instanser

  • Traumebehandling

 

 

Vi tilbyr også råd og veiledning for deg som er pårørende.

Vi kan nås på telefon på hverdager mellom klokken 08.00 – 15.45 (Sommertid i perioden 01.06 – 31.08 er 08.00 – 15.00).

Vi er ingen akutt-tjeneste, og kontoret er derfor ikke alltid bemannet.