Kommunal fysioterapi

Fysioterapeutene har ansvar for veiledning og fysioterapi til barn og unge i helsestasjon, barnehager og skoler, til korttidsbeboere på sykehjem og til hjemmeboende som ikke greier å komme seg til fysikalske institutter. Sjefsfysioterapeut er tillagt ansvaret som kommunens rehabiliteringskoordinator.

                 
Kommunal ergoterapi

Ergoterapeut har ansvaret for veiledning i og tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter etter akutt skade eller ved kronisk sykdom. Ergoterapeut har hovedansvar for tilrettelegging av omgivelser og funksjoner med tekniske hjelpemidler.

Kommunens kortidslager for hjelpemidler tas hånd om av Ny vekst og kompetanse. Forespørsler om enkle hjelpemidler som ønskes lånt ut for en kortere periode kan rettes direkte på telefon 62 97 10 15.

Henvisningskjemaer til fysioterapeut/ergoterapeut finner du under skjemaer

Fysikalske institutter:

Fysioterapeut Anne Aune

Telefon: 99 44 25 53
E-post: Aune-ak@hotmail.com

Besøksadresse:
Bunesvegen 44
2120 Sagstua 

 

Sand Fysioterapi                      
Fysioterapeuter
:

Nils Kvisgaard
Telefon: 400 43 050

Tor Håkon Skogheim
Telefon: 991 63 261

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 18
2120 Sagstua