Kulturpris

Nord-Odal kommunes kulturpris deles ut, etter vedtak i utvalg for oppvekst og kultur, til enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket seg enten med en betydelig innsats i det lokale kulturlivet, eller som har utmerket seg kvalitetsmessig som utøver.

pdf Statutter kulturpris

lenke Mottakere av Nord-Odal kommunes kulturpris
 

Kulturstipend

Nord-Odal kommunes kulturstipend deles ut, etter vedtak i utvalg for oppvekst og kultur, til enkeltpersoner mellom 12 og 25 år som har utmerket seg kvalitativt innen kulturområdet, som f.eks. dans, musikk, teater og idrett m.m.

pdf Statutter kulturstipend

lenke Mottakere av Nord-Odal kommunes kulturstipend
 

Nominasjon

Alle kan nominere kandidater til begge utmerkelsene. Nominasjon skal sendes skriftlig til Nord-Odal kommune. Innsendelsen kan gjerne merkes "Nominasjon kulturpris/kulturstipend". Frist for nominasjon er 10.mai for 2021

I tillegg til kommunens kulturpris og kulturstipend, deler Nord-Odal Idrettsråd ut et eget idrettsstipend hvert år. Idrettsrådet (e-post) kan kontaktes for mer informasjon.