Odal skatteoppkreverkontor besvarer henvendelser vedrørende innbetaling/utbetaling og avregning av skatt og avgifter (ikke mva) for personlige skattytere og arbeidsgivere/næringsdrivende. Skatteoppkreverkontoret nås på e-post eller på tlf 62 97 81 00, alternativt ved fremmøte på kommunehuset i Sand. Telefon direkte til skatteoppkrever Annette Rode er 62 97 81 44.