Odal skatteoppkreverkontor

Besvarer henvendelser i forhold til betaling, faktura og kontoendringer for personlige og upersonlige skattytere i Nord og Sør-Odal kommune. Andre henvendelser rettes til skatteetaten via skatteetaten.no eller telefon 80080000.

Skatteoppkreverkontoret har e-post og kan treffes på telefon 62 97 81 00. Direktenummer til skatteoppkrever Annette Rode er 62 97 81 44.

Henvendelser bes gjort til e-post skatt@nord-odal.kommune.noEventuelt så er det mulig å ringe servicekontoret, tlf 62978100. Vi har redusert bemanning og ventetid må forventes. Servicekontorets åpningstider finner du her. Personlig oppmøte kun etter avtale. 

Fra og med 01. november 2020 blir skatteoppkreverfunksjonen overført til skatteetaten.