Odal økonomikontor åpnet 1. september 2014 og er et felles økonomikontor for Sør-Odal og Nord-Odal kommuner. Kontoret er lokalisert i kommunehuset i Nord-Odal og har 14 ansatte som jobber innenfor fagområdene lønn, regnskap og budsjett/finans. 

Skatteoppkreveroppgavene er underlagt staten fra 1. november 2020, og henvendelser vedrørende skatt rettes til telefon 80 08 00 00 eller via nettsiden www.skatteetaten.no

Lønningsavdelingen besvarer henvendelser i forhold til lønnsrelaterte spørsmål og sykerefusjoner for ansatte i begge kommuner. Lønningskontoret har e-post og de kan treffes på telefon 62 97 81 00. Direktenummer til teamleder Karen Helene Likvern er 62 97 81 39, mobil 918 49 461.

Regnskapsavdelingen besvarer henvendelser vedr. utgående fakturaer, innfordring, inngående fakturaer, regnskap, vederlag for opphold i institusjon, pasientregnskap.

E-post vedrørende spørsmål om utgående faktura og innfordring

E-post vedrørende spørsmål om inngående fakturaer

E-post vedrørende regnskapsrelaterte spørsmål og vederlag/pasientregnskap

Ved telefonhenvendelse vedrørende vederlagsberegning og pasientregnskap kan man ringe til Siv H. Nilsen  62 97 81 45 eller Hugo Østmoen 62 97 81 47.

Direktenr. til teamleder regnskap, Siw Trøbråten, er 62 97 81 34, ellers er det mulig å ringe servicekontoret, tlf 62 97 81 00.

Budsjett/finansavdelingen besvarer henvendelser vedr. budsjett, økonomiplan, regnskapsrapporter, økonomioppfølging, finans og investeringer.

Henvendelser bes gjort til e-post eller så er det mulig å ringe servicekontoret, tlf 62 97 81 00 (åpent hverdager 10-14, stengt i romjulen).