Servicekontoret i Nord-Odal er selve hjertet i administrasjonen.

Arbeidsoppgavene er mange og forskjellige, blant ansvarsområdene kan nevnes:

 • Mottak
 • Sentralbord
 • Post
  • Journalføring
  • Digitale postkasser
 • Arkiv
 • Informasjon
  • Web
  • Sosiale medier
  • Odalstidende
  • Odalsportalen
 • Politisk sekretariat
 • Personal
 • IKT
 • Beredskapskontakt

Kari Brunæs på Servicekontoret