Faste medlemmer

Lise Selnes, AP
Lasse Nordmelan Juliussen, AP
Elin K. Hansen, AP
Marius Skogstad, AP
Finn Egil Sandmo, H
Gunnar Nygård, SV
Inge Hvidsten, SP

Varamedlemmer

Ingrid Føsker, AP
Jan Bjerke, AP
Tore Ødegård, AP
Vigdis Høiby, AP
Yngve Øhrbom, AP
Eli Skoland, H
Arild Tronsrud, H
Per Thomas Nyhuus, H
Arild Hovden, SV
Ragnhild Haagenrud Moen, SP
Berit Storbråten, SP
Inger Anne Østmodalen, SP

Formannskapet i møte 3. november 2015
Formannskapet i møtet 3. november 2015. Fra venstre Marius Skogstad, Finn Egil Sandmo, ordfører Lise Selnes, Gunnar Nygård, Inge Hvidsten, Lasse A. Weckhorst, Lasse Juliussen (vara for Elin K. Hansen)