Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og har totalansvaret for kommunens drift.

Kommunestyret kan med hjemmel i kommuneloven og andre lover delegere behandling av saker til formannskapet, underliggende politiske utvalg, ordføreren eller rådmannen.

Kommunestyret i Nord-Odal har vedtatt en utstrakt delegasjon til formannskapet, de politiske utvalgene og rådmannen (se delegasjonsreglementet).

Representanter i kommunestyret 2015 - 2019:

Varamedlemmer