Her samler vi all informasjon du måtte trenge om gjennomføring av Stortings- og sametingsvalget i Nord-Odal kommune. Hvis du mener det mangler noe er det bare å ta kontakt med Servicekontoret.

Viktig om valget

Stemmerett

Tidligstemming

Forhåndsstemming

Ambulerende stemmegivning

Stemming på valgdagen

Digitalt valgkort

Smittevernregler

Valgresultater

Valg