Velkommen til Nord-Odal

Styrevervregister

Styrevervregister

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper.

Her kan du søke på personer i Nord-Odal kommune og se deres ulike roller, som folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem og ev. andre næringsinteresser.

Styrevervregisteret

Sist endret: 24.06.2016
|
|