Innsyn og publisering av dokumenter

Nord-Odal kommune bruker Acos Innsyn for å legge ut sine offentlige dokumenter. Her kan du få innsyn i kommunens postliste, saksliste og møteplan. Det er også mulighet for søk i de forskjellige fanene.

Kommunens postliste publiseres tre dager etter journalført dato. Vår postliste er tilgjengelig i et år tilbake i tid. 

Informasjon juni 2021:
Vi har for tiden en stor forsinkelse på våre postlister. Vi beklager dette og jobber med å få det på plass i henhold til ovennevnte rutine. Har du spørsmål til dette ta kontakt på innsyn@nord-odal.kommune.no
Selv om vi ikke har publisert postlistene våre på en god stund, så fører vi fortsatt journal og oppfyller journalføringsplikten. Siden 20.03.21 tom. 29.06.21 har vi journalført 7209  journalposter. Sammenlignet med første halvdel 2020 mot 2021 har vi journalført 4023 flere journalposter i år. Dette kan forklare grunnen for vår ressursmangel og utfordring med å kvalitettsikre offentlig journal for publisering. 

 

POSTLISTE

INNSYN I POSTLISTE

RETT TIL INNSYN I BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

SAKSLISTE

MØTEPLAN