Fungerende ordfører i Nord-Odal er Odd Kjetil Sløtte (født 22. april 1962) fra Arbeiderpartiet. Han har med seg Ole Theodor Holth (Senterpartiet) på laget som settevaraordfører i denne perioden. De vil fungere i vervene inntil ordfører Ragnhild H Moen er tilbake.

Odd Kjetil ble valgt inn som Arbeiderpartiets varaordførerkandidat ved kommune/fylkestingsvalg høsten 2019. Sitter som leder for utvalget Helse & omsorg.

Etter Stortingsvalget 2021 hvor Lise Selnes kom inn på Stortinget rykket han opp som varaordfører for Arbeiderpartiet.

Odd Kjetil er fra Nord-Odal, bosatt i Austvatn. Jobber til vanlig som ambulansepersonell og instruktør.

Fungerende ordfører Odd Kjetil Sløtte

Kontakt
Telefon 472 38 378
E-post: odd.kjetil.slotte@nord-odal.kommune.no