Noao og vedgruppa på Granerud er dessverre stengt grunnet smittefare
 

Nord-Odal arbeids- og opplæringssenter (NOAO) skal:

Bidra til økt livskvalitet ved å opprettholde og utvikle tilpasset arbeid, aktivitet, opplæring, og assistanse for personer med funksjonshemming i Nord-Odal. Målet er at brukerne skal oppleve mestring i jobben sin. Dagaktiviteter for mennesker med funksjonshemming, pluss kjøkken og kantine for brukere og ansatte. Vi kjører også mat til institusjonene i kommunen, pluss at vi bringer og henter klesvask til vaskeriet ved NOS. Har begynt med et nytt produkt som kalles "Hætækulæ". Det er opptenningskuler som gjør det til en lek og tenne opp i ovnen, peisen eller tenne bål. Disse er luktfrie og er lette å ta med seg på tur. Hætækulæ er hovedproduktet vårt, og har blitt en suksess. Det finnes også utegruppe som produserer ved og kjører ut til kundene, hvis behov.

 

Aktiviteten

En godt utstyrt enhet hvor det produseres kvalitetsvarer for salg i "KRAMBUA"gjennom hele året. Krambua har inngang ved siden av legesenteret. Varene selges også på julemessa som arrangeres årlig. Det finnes en utstilling på NOAO som viser noe av utvalget. Har også utstilling på sevicetorget i kommunehuset, pluss i legesenteret. Hvis man ønsker ytterligere informasjon, kan man enten henvende seg direkte til NOAO eller sende en e-post til Paul Vidar Bjørndalen
 

Her er den glade vedgjengen, foto TE

Vedgruppa

Vedgruppa har nå tilhold på Granerud Industriområde i lokalene til Nord-Odal kommuneskoger. Vedgjengen ved Nord Odal arbeids- og opplæringssenter, kløyver og pakker ved hele året rundt. De vil gjerne selge ved til deg. Du støtter arbeidsplassen deres ved å handle der. Prisen er 65 kr pr 60 l sekk. Hvis du vil kan det avtales å få veden hjemkjørt. Vi kan også legge den inn i vedskålen for dere.