Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole for Sør-Odal og Nord-Odal kommune, med administrativ ledelse i Sør-Odal.
 
Kulturskolen har ca 200 registrerte elever og totalt over 1100 brukere.
 
Vi er en av Hedmarks største kulturskoler sett i forhold til innbyggertall, og har den største deltakelsesprosenten av grunnskoleelever i fylket.
 
 
 
 
 

Kulturskolerektor: Joakim Finbak Pedersen:  62 96 80 34/93 24 77 17