SFO i Nord-Odal er lokalisert på våre to barneskoler, Sand sentralskole og Garvik skole.

Oppstart for SFO-året 2017/2018 er 1. august 2017, jfr. vedtektene for SFO.