SFO i Nord-Odal er lokalisert på våre to barneskoler, Garvik skole og Sand Sentralskole.

Oppstart for SFO-året 2017/2018 er 1. august 2017, jf. vedtektene for SFO.
 

SFO - Garvik skole

Leder

Birgitta Andreassen / Elin Lund

Telefon

62 97 83 98 / 474 62 391


SFO - Sand sentralskole

Leder

Lillian Nordberget

Telefon

62 97 84 10 / 469 21 772


Nyttig informasjon

lenke

lenkeSFO-plass - søknad, oppsigelse og endring av plass

pdfSFO - Dagplass (pdf)

pdfSFO - Høst- og vinterferie (pdf)

pdfVedtekter for SFO (pdf)

lenkeRegelverk for SFO (Utdanningsdirektoratet)

lenkeSkolefritidsordning i Opplæringsloven