SFO i Nord-Odal er lokalisert ved våre to barneskoler, Garvik skole og Sand sentralskole.

Oppstart for SFO-året 2017/2018 er 1. august 2017, jf. vedtektene for SFO.
 

SFO - Garvik skole

Leder

Birgitta Andreassen / Elin Lund

Telefon

62 97 83 98 / 474 62 391


SFO - Sand sentralskole

Leder

Lillian Nordberget

Telefon

62 97 84 10 / 469 21 772Nyttig informasjon - Skolefritidsordning

lenke Foreldrebetaling - SFO

pdf Vedtekter for SFO (pdf)

lenke Regelverk for SFO (Utdanningsdirektoratet)

lenke Skolefritidsordning i Opplæringsloven