SFO i Nord-Odal er lokalisert ved våre to barneskoler, Garvik skole og Sand sentralskole.

Oppstart for SFO-året er 1. august, jf. vedtektene for SFO.
 

SFO - Garvik skole

Leder

Elin Lund

Telefon

62 97 83 98 / 474 62 391


SFO - Sand sentralskole

Leder

Lillian Nordberget

Telefon

62 97 84 10 / 469 21 772Nyttig informasjon - Skolefritidsordning

pdf Informasjonsbrosjyre for SFO ved Garvik skole (pdf)

pdf Informasjonsbrosjyre for SFO ved Sand sentralskole (pdf)

lenke Foreldrebetaling og moderasjonsordninger - SFO

pdf Vedtekter for SFO (pdf)

lenke Regelverk for SFO (Utdanningsdirektoratet)

lenke Skolefritidsordning i Opplæringsloven