Fra 01.01.14 er barneverntjenesten i Nord-Odal og Sør-Odal slått sammen i et interkommunalt samarbeid, og heter nå Odal Barneverntjeneste.

Sør-Odal er vertskommune og tjenesten er lokalisert i Rådhuset i Sør-Odal. Odal Barneverntjeneste kan kontaktes i kontortid 08:00-15:30 på telefon 62 96 80 92.

Barnevernvakta

Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon
Direkte: 404 41 673
Via politi: 02800

Åpningstider
Ukedager: Mandag til torsdag kl 15:00 til 08:00
Helg og helligdager : Vakt hele døgnet

Postadresse
Kongsvinger kommune, Barnevernvakta, PB 900, 2226 Kongsvinger

Interkommunalt samarbeid
Kongsvingerregionen barnevernvakt for kommunene Kongsvinger, Nord Odal, Sør Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler.

Aktivitetstilbud
Nord-Odal kommune har to aktivitetstilbud i grupper, friluftsliv- og svømmegruppe. Det er Odal Barneverntjeneste som organiserer dette tilbudet. For mer informasjon kan dere ta kontakt med Odal Barneverntjeneste eller pedagogisk rådgiver for skole og barnehage i Nord-Odal kommune, Yvonne Bunes.

Foreldrehverdag er en nettressurs som er utarbeidet av Bufdir.

Alarmtelefon for barn og unge

Bekymringsmelding til barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet