Fra 01.01.14 er barneverntjenesten i Nord-Odal og Sør-Odal slått sammen i et interkommunalt samarbeid, og heter nå Odal Barneverntjeneste.

Sør-Odal er vertskommune og tjenesten er lokalisert i Rådhuset i Sør-Odal. Odal Barneverntjeneste kan kontaktes i kontortid 08.00-15.30 på telefon 62 96 80 92.

Ved akutte henvendelser utenom kontortid kan følgende kontaktes:

  • Barnevernleder Hilde Framaas tlf. 474 60 220
  • Stedfortreder Anita Øiseth tlf. 474 73 362

Nord-Odal kommune har to aktivitetstilbud i grupper, friluftsliv- og svømmegruppe. Det er Odal Barneverntjeneste som organiserer dette tilbudet. For mer informasjon kan dere ta kontakt med Odal Barneverntjeneste eller pedagogisk rådgiver for skole og barnehage i Nord-Odal kommune, Yvonne Bunes.

Foreldrehverdag er en nettressurs som er utarbeidet av Bufdir.

Alarmtelefon for barn og unge

Bekymringsmelding til barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet