Barnehage

Kommunen har tre barnehager som ivaretar barnehagedekningen for ca 180 barn. Barnehagene er lokalisert på Sand og i Mo.

Barnehagene i Nord-Odal kommune drives i tråd med barnehageloven, forskrifter og rammeplan.

PDF Barnehageruta 2021/2022 (pdf)

lenke Foreldrebetaling - Barnehage