Barnehage

Kommunen har fire barnehager som ivaretar barnehagedekningen for ca 215 barn. Barnehagene er lokalisert på Sand, Mo og i Knapper.

Barnehagene i Nord-Odal kommune drives i tråd med barnehageloven, forskrifter og rammeplan.