Barnehage

Kommunen har tre barnehager som ivaretar barnehagedekningen for omtrent 150 barn. Barnehagene er lokalisert på Sand og i Mo.

Barnehagene i Nord-Odal kommune drives i tråd med barnehageloven, forskrifter og rammeplan.

PDF Barnehageruta 2021/2022 (pdf)

PDF Barnehageruta 2022/2023 (pdf)

lenke Foreldrebetaling - Barnehage