Barnehage

Kommunen har tre barnehager som ivaretar barnehagedekningen for ca 215 barn. Barnehagene er lokalisert på Sand og Mo.

Barnehagene i Nord-Odal kommune drives i tråd med barnehageloven, forskrifter og rammeplan.

PDF Barnehageruta 2019/2020 (pdf)

lenke Foreldrebetaling - Barnehage