Barnehage

Kommunen har fire barnehager som ivaretar barnehagedekningen for ca 215 barn. Barnehagene er lokalisert på Sand, i Mo og Knapper.

Barnehagene i Nord-Odal kommune drives i tråd med barnehageloven, forskrifter og rammeplan.

PDF Barnehageruta 2018/2019 (pdf)

lenke Foreldrebetaling - Barnehage