Barnehage

Kommunen har tre barnehager som ivaretar barnehagedekningen for omtrent 150 barn.

Barnehagene er lokalisert på Sand og i Mo. Fra 01.08.2023 vil Møllerbakken og Sand barnehager bli samlokalisert.

Barnehagene i Nord-Odal kommune drives i tråd med barnehageloven, forskrifter og rammeplan.

PDF Barnehageruta 2022/2023 (pdf)

lenke Foreldrebetaling - Barnehage