Velkommen til Nord-Odal

Siste nytt

 • Graving av fiberkabel

  Graving av fiberkabel

  08.03.2017Relacom Norge har fått i oppdrag av Telenor/Canal Digital å bygge ut med fiberkabel til alle adresser i områdene Sand, Råsen og Fjell i Nord-Odal kommune. For å koordinere prosjektet, samt få knyttet nødvendige kontakter, hadde vi et felles møte med Relcaom og deres underentreprenører, Veflen og JR Anlegg, tirsdag 7. mars.
 • Har du ikke fått brev om eiendomsskatt?

  03.03.2017Det er feil i takstgrunnlaget på noen eiendommer som gjør at noen huseiere vil motta brev med vedtatt takst på et seinere tidspunkt
 • Milepelen, nytt møterom

  "Nye" Milepelen hotell og vertshus begynner å ta form

  02.03.2017Nå er det ikke lenge til Nord-Odal får et helt nytt hotell med 26 nye rom. Utbyggingen går etter planen, og 5. mai er det planlagt åpningsfest.
 • Fiber i Nord-Odal

  Informasjon fra Telenor angående salg av fiberbredbånd

  02.03.2017På vegne av Telenor legger vi ut følgende informasjon om det pågående salget av fiberbredbånd i kommunen.
 • Eiendomsskatt 2017

  17.02.2017Informasjon om eiendomsskatt på vei til postkassa di.
 • Forslag til endring av reguleringsplan Sand Nord

  14.02.2017Formannskapet i Nord-Odal kommune har i møte 06.02.2017, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan Sand Nord ut til offentlig ettersyn.

Eiendom og samfunn

Sand sentrum #1Eiendom og samfunn skal bidra til bolyst gjennom god areal og ressursforvaltning og legge til rette for at folk får realisert sine planer og tiltak, samtidig som sentrale og lokale politiske mål ivaretas.

Vi i Eiendom og samfunn er lokalisert i administrasjonshuset og på Granerud industriområdet. Oppgavene våre er både rettet mot interne forhold i kommunen og ut mot deg som kunde og bruker av kommunale tjenester.

Eiendom og samfunn har bl.a. følgende oppgaver:
Saksbehandling og planansvar innenfor plan- og bygningslov, jord- og konsesjonslov, skoglov, byggforvaltning, delingslov, forurensningslov, brannlovgivning, kart- og eiendomsforvaltning, ajourhold av matrikkel, nye kartleggingsprosjekter, oppdatering av digitalt eiendomskartverk, jord- og skogforvaltning, friluftsliv-, vilt-, fiskeforvaltning, vassdragsforvaltning, motorferdsel i utmark, veispørsmål, tomtesalg, kommunal slamtømming, kommunale gebyrer og trafikksikkerhetsarbeid.

I tillegg har etaten ansvar for brannvern, forebyggende arbeid og beredskap, samt drift, energiøkonomisering, vedlikehold og renhold av kommunale eiendommer inkl. vann- og avløpsanlegg, kommunale veier, plasser og grøntanlegg.

Eiendom og samfunn er organisert med stab og tre avdelinger: , driftsavdeling og brann- og redningsavdeling.

Sist endret: 10.03.2016
|
|