Velkommen til Nord-Odal

Siste nytt

Helse og omsorg

Helse og omsorg i Nord Odal kommune yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet – fra før fødsel på svangerskapskontroll til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester når det er behov for det.
 
Helse og omsorg har også ansvar for helsetjenesten ved Bruvoll fengsel.
 
Nord Odal kommune har ikke eget krisesenter, men er organisert i et interkommunalt samarbeid med Åsnes, Sør-Odal, Grue, Eidskog og Kongsvinger. Krisesenteret er lokalisert på Kongsvinger. Hovedmålet med krisesenteret er å yte hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn. Du kan kontakte Glåmdal krisesenter på telefon 62 81 80 88.

 

Sist endret: 10.03.2016
|
|