Hva er kultur?
Kunst, litteratur, mat, film, musikk, identitet, teater, idrett, dans, historie, trim, humor og tragedie, kulturbegrepet oppfattes og defineres forskjellig fra person til person. Mange av oss knytter kultur tett opp mot fritid, aktivitet og underholdning. Uansett hva du vektlegger, om du er aktiv "kulturutøver" eller tilskuer på sidelinja, vil du finne et godt kulturtilbud i Nord-Odal. Dette sørger vårt aktive lag- og foreningsliv for, et kulturlandskap rikt av kultur- og fornminner - våre grendehus, skoler og ikke minst vårt kulturhus Milepelen, som byr på muligheter for øving, arrangementer av ulik, kino og bibliotek.

Lag og foreninger
Nord-Odal har et aktivt og mangfoldig lag- og foreningsliv. Dette er en vesentlig del av kulturlivet og en berikelse for bygda. Lag- og foreningslivet aktiviserer et stort antall mennesker, og blir dermed veldig tydelig i "samfunnsbildet". Aktivitet skaper også aktivitet, derfor er det alltid være plass til nye medlemmer i de ulike organisasjoner. 

 

Kontaktopplysninger

Kultur- og idrettskonsulent: Alexander Halland , 97 17 00 07

Kultur- og idrettskonsulent: One Enerud, 475 11 756