Nord-Odal = Kultur!

Kulturlivet i Nord-Odal er rikt og mangfoldig. Det er sterke tradisjoner for korps, skøyter, jakt og taekwondo m.m.

I kommunen finnes flotte, moderne anlegg på hele kulturområdet. Milepelen kulturhus og kino er storstua for kulturlivet i hele Odalen. Idrettslagene drifter anlegg av høy standard innen flere grener, med bl.a. motocross- og rulleskøyteanlegg (ferdigstilles våren 2018) på nasjonalt nivå. Beliggenheten ved Storsjøen og nærheten til Hedmarksvidda gjør også vannlek, båtliv, jakt og fiske til en viktig del av fritidstilbudet i kommunen.

Nord-Odal har fostret en rekke kulturpersonligheter, hvorav de mest fremtredende er Harald Stormoen, Sigurd Hoel, Terje Nordby, Lasse Sætre og Jan Werner Danielsen.

I Nord-Odal er det arrangementer på kulturområdet året rundt. De største arrangementene er:

lenke Morodalsfestivalen; en unik og inkluderende musikkfestival i juni hvert år

lenkeOdal Rockefestival; en tredagers rockefestival i juni hvert år

Kulturpris og kulturstipend

Nord-Odal kommune deler årlig ut kulturpris og kulturstipend for ungdom. For mer informasjon, statutter, tidligere mottakere og nominering av kandidater, se Kulturpris og kulturstipend.
 

Lag og foreninger

Lags- og foreningslivet i Nord-Odal aktiviserer en stor andel av befolkningen og er veldig tydelig i samfunnsbildet. Dette er en vesentlig del av kulturlivet og en berikelse for bygda.

Nord-Odal kommune ønsker å bidra til aktiviteten i lag og foreninger gjennom samarbeid og økonomisk støtte. Kommunen er også en aktiv samarbeidspartner i forbindelse med nybygging eller rehabilitering av anlegg i kulturområdet.

Lag og foreninger kan søke trenings-/øvingstid i våre kommunale bygg. Søknadsskjema finner du på denne siden:

Søknad om leietider i kommunale lokaler

Lag og foreninger kan søke midler gjennom ulike tilskuddsordninger fra det offentlige.

lenke Oversikt over lag og foreninger i Nord-Odal