Servicekontoret

Åpningstider sentralbord tlf: 62 97 81 00: 10.00 - 14.00, mandag - fredag. 
Servicekontorets skranke har stengt fom. 9.11 tom. 04.12 pga. smittevern.
Kommunehusets dører er stengt i samme tidsperiode. 
Har du avtale med en saksbehandler blir du hentet ved avtalt dør. 

For avtaler med Nav Odal i denne tisperioden må det avtales.  

Send e-post
Send sikker digital post
Meldingsutveksling i helsesektoren
Telefonliste ansatte

Besøk våre Facebook-sider