Nord-Odal kommune ble invitert til å være med. Mesteparten av dagen gikk med til befaring av anleggsområdet, der NVE kontrollerte om inngrepene er i samsvar med konsesjonen og MTA-plan/detaljplan.

NVE utarbeider en rapport etter tilsynet.