Det tyske energiselskapet RWE har solgt 76,8 prosent av selskapet Innogy til E.ON og overtar samtidig E.ONs virksomhet innen fornybar energi og blir storeier i selskapet.

Avtalen er ifølge Bloomberg, gjengitt i e24.no, verdsatt til 210,5 milliarder kroner. Energikonsernet RWE betaler 1,5 milliarder euro til E.ON og får dermed en eierandel på 16,67 prosent i E.ON. EU-kommisjonen godtok oppkjøpet i midten av september.

Hensikten med byttet av eiendeler mellom kraftselskapene er å rendyrke virksomhetene. Dermed vil det være RWE som er konsesjonshaver for vindkraftverket på Songkjølen/Engerfjellet.

Ler mer om transaksjonen på RWE-s hjemmeside: https://www.group.rwe/en/the-group/eon-transaction

Assisterende prosjektleder Martin Westin er nå ansatt av RWE etter storhandelen med Eon. Foto: Lillesandsposten