Cloudberry Clean Energy AS (“Cloudberry” eller “Selskapet”) har inngått en transaksjonsavtale for å erverve inntil 33,4 % av aksjene i Odal Vindkraftverk AS, med Akershus Energi (33,4 %) og KLP (33,2 %) som partnere. Cloudberry vil i første omgang kjøpe minst 10 % av aksjene i selskapet, og har i tillegg rett til å erverve opp til 33,4 % av aksjene innen 30 juni 2021. Cloudberry skal dekke påløpte kostnader samt fremtidige investeringer i Odal Vindkraftverk AS pro rata for sin eierandel, estimert til NOK 720 millioner for 33,4 % andelen. Transaksjonen er betinget av gjennomføring av planlagt emisjon i Cloudberry.

Odal Vindkraftverk er et vindkraftprosjekt med total kapasitet på 163 MW, fordelt på 34 turbiner, under bygging i Innlandet, Norge. Vindparken er forventet å være ferdigstilt innen årsslutt 2021, med idriftsettelse første kvartal 2022.
«Dette oppkjøpet gir Cloudberry en mulighet til å delta i utviklingen av et vindkraftverk i Norge i tett samarbeid med i KLP og Akershus Energi. Odal Vindkraftverk er Cloudberrys største kraftverk og forventes å gi høy produksjon med en solid avkastning. Vindkraftverket ligger i et område med sterk etterspørsel etter fornybar energi («NO1»), sier daglig leder Anders Lenborg i Cloudberry.

Det har ligget i planene å få inn en partner til på eiersiden i Odal Vindkraftverk, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi. – Vi er svært fornøyde med å ha fått en norsk aktør som Cloudberry med på laget. Cloudberry vil med sitt industrielle perspektiv og eksisterende satsninger på vindkraft og vannkraft øke den samlede kompetansen og tilføre partnerskapet viktig erfaring, sier han.

Om Cloudberry
Cloudberry Clean Energy AS er et nordisk energiselskap. Selskapet eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige, og produserer fornybar energi for kommende generasjoner. Selskapet har en målsetting om å utvikle et bærekraftig samfunn på lang sikt og skape verdier for sine interessenter.
Cloudberry er støttet av sterke eiere og ledet av et erfarent styre og en dyktig ledergruppe. Selskapets kontorer er i Oslo (hovedkontor), Norge, og Karlstad, Sverige. Cloudberry er notert på Euronext Growth (Merkur Market).