Driftsavdelingen
Kontaktoppplysninger:


Avdelingsleder Morten Raaden
Telefon: 922 45 155

Formann: Bjørn Tore Skogli
Telefon 481 30 795

Besøkadresse:
Industrivegen 6
2120 Sagstua

Postadresse:
Nord-Odal kommune
Postmottak
Driftsavdelingen
Herredsvegen 2
2120 Sagstua