Busslomme Driftavdelingen har rutiner for å fange opp vedlikehold men er også avhengig av hjelp fra publikum for å bli gjort oppmerksom på  feil og mangler på våre veger og gatelys. Man kan ringe 62 97 81 00 eller sende e-post til for å gi beskjed.

Under følger litt informasjon om vedlikeholdsrutiner på veg/gatelys

Driftavdelingen har ansvar for ca. 32 km veger og gangstier hvorav de fleste har asfalt toppdekke. De større vegene som har grusdekke er Bukkeneset og Prærievegen.

Av vegvedlikehold blir det på sommertid foretatt skraping, påkjøring av masser og støvbinding av grusveger. Driftavdelingen bruker kun salt til støvbinding. I tilegg foretas det grøfterensk, tømming av sandfang og utskifting av trommer.

Rør (trommer)  gjennom private innkjøringer er eiendoms eier sitt ansvar. Disse rørene er en del av et fungerende grøftesystem, det er derfor viktig at eier sørger for at røret har en hvis dimensjon (anbefalt 300 millimeter) og styrke (anbefalt dobbeltvegget stive rør). Det er også viktig at rør gjennomspyles en gang i blant (for eksempel med en hageslange) for å fjerne løv og avleiringer.

Av vegvedlikehold vinterstid blir det brøytet på kommunale veger når snømengden blir 5 til 6 cm. I tillegg blir det strødd ved behov. Disse arbeidene er satt bort til kontraktører + noe med egen traktor. Prioritering på snøbrøyting og strøing er trafikkerte områder først. Brøyting og strøing er delt inn i roder, disse er:

  • Rode 1 Sand (sentrum, Prestberget, Høgbråten 1 og 2, Halmhaugen, Storbråten, Viksbakken, Brurhella Lundvegen, Magasinvegen, renseanleggvegen og Bukkenesvegen)
  • Rode 2 Bruvoll ( Korsholen, Trudvangvegen)
  • Rode 3 Granerud (Industriområde)
  • Rode 4 Gardvik (Gardvikåsen, Østmoåsen, sentrum)
  • Rode 5 Knapper (Prærievegen, Furuholen, Botner)
  • Rode 6 Austvatn (Sollia)

Avdelingen har også ansvar for ca. 7500 m2 plasser og 722 gatelys. På gatelys blir det kjørt vedlikeholdsrunder januar og oktober hvert år. Da skiftes det ut mørke pærer som er registrert av driftavdelingen eller meldt inn av andre.  Større feil på anleggene blir reparert fortløpende av Eidsiva.

Gatelys langs fylkesveger er Statens vegvesen sitt ansvar men kommunen tar i mot beskjed å videreformidle feilmeldinger til vegvesenet.