Fra og med 1. januar 2022 skal prøvene leveres til Odal Rør og Varme AS på Sand. Adressen er Bunesvegen 48, 2120 Sagstua. Hvis lokalene ikke er åpne tar dere kontakt på tlf. nr 41906590 eller 92243939.

Her kan du også få utlevert prøveflasker og skjema som skal fylles ut ved innsending av prøvene. På skjemaet finner du en oversikt over de ulike parameterne og pris for de ulike analysene. Skjemaet gir også informasjon om uttak og forsendelse av vannprøver.

Prøvene blir hentet på tirsdager i uker med oddetall, og må være levert innen kl. 12 samme dag!

Vær oppmerksom på at ved analyse av enkelte parametre må prøvene være så ferske som mulig. Er dere usikre på hvordan det gjennomføres kan dere ta kontakt med SGS Analytics på Hamar, tlf. 40 00 70 01.

Man kan også bestille ved å benytte Vannportalen