Følgende privte vannverk i Nord-Odal er registert i Enhetsregisteret i  Brønnøysund

Austvatn vannverk SA

Foretaksopplysninger

Brustad vannverk

Foretaksopplysninger

Haugom vannverk BA

Foretaksopplysninger

Juptjenn vannverk SA

Foretaksopplysninger. Hjemmeside

Linnerud vannverk

Foretaksopplysninger

Mo centrums vannverk

Foretaksopplysninger

Morterud vannverk SA

Foretaksopplysninger

Storbråten vannverk SA

Foretaksopplysninger