I Nord-Odal fordeles disse tjenesten mellom kommunen og ulike interkommunale selskaper.

Utslippstillatelse

Kommunen behandler søknader om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, og har ansvaret for oppfølging og kontroll med disse. Kommunen har lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann.

Søknadsskjema

Slamtømming

Kommunen har ansvar for kontroll og tømming av mindre avløpsanlegg. For tiden har Br. Stenskjær kontrakt på tømming. Kommunen har lokal forskrift om slamtømming.

Tømming av tett tank må rekvireres direkte fra Br. Stenskjær.

Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap (GIVAS)

GIVAS har alle oppgaver knyttet til kommunalt vann og avløp fra husholdninger knyttet til kommunens hovedledningsnett.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp: Administrative bestemmelser (pdf).

Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR)

GIR har som hovedoppgave og samle inn husholdningsavfall i kommunen. Fra husholdningene hentes inn restavfall, papp/papir og emballasjeplast.