Analysen beskriver stedets oppbygging, verdier, utfordringer og muligheter. Den avsluttes med konkrete tiltak på lang og kort sikt. Analyseområdet er avgrenset til å gjelde Sand sentrum på nordsida av Sandsfossen.
Fra Nord-Odal kommune har arealplanlegger Roar Jonsrud vært ansvarlig for prosjektet. Innledningsvis ble det holdt oppstartsmøte med referansegruppe bestående av ordfører, rådmann, leder næringsetaten,planlegger Roar Jonsrud og Tove Krattebøl fra fylkeskommunen.


Landskapsarkitekt mnla Ingfrid Lyngstad har vært ansvarlig for prosjektet fra Rambøll på Lillehammer.

Last ned analyse