417 000 daa av Nord-Odal kommunes totoalareal på 508 000 daa er skogsmark. Ca 95% av dette, dvs. 396 000 daa er produktivt areal. Mer om skogfylket Innlandet kan du lese på Fylkesmannens hjemmeside (fylkesmannen.no/) og hos Norsk Institutt for bioøkonomi (nibio.no).

Nærmere informasjon om tilskuddsordninger, lovverk m.m. tilknyttet skogbruk finner du i menyen til høyre.