Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom. Nord-Odal kommune har boplikt både på landbrukseiendommer og boliger.

For landbrukseiendommer er boplikten personlig, dvs at den som boplikten gjelder må være registrert som bosatt på eiendommen.

For boliger er boplikten upersonlig. Det vil si at noen må være registrert bosatt på eiendommen i folkeregistreret, men det behøver ikke være eieren selv. 

Les mer om boplikt på Landbruksdirektoratets hjemmeside

Nord-Odal kommune har en forskrift som setter konsesjonsfriheten for boliger ut av kraft (nedsatt konsesjonsgrense/ nullgrense). Dette er gjort for å hindre at helårsboliger bli brukt til fritidsformål. Forskriften om nedsatt konsesjonsgrense i Nord-Odal kommune finner du hos Lovdata