Høring av planstrategi og planprogram ble varslet i brev datert 10.05.2017 og i annonse i Glåmdalen og på kommunens hjemmeside henholdsvis 09.03.2017 og 07.03.2017. Frist for å komme med merknader ble satt til 16.06.2017.

Det har innkommet høringsuttalelse fra Hedmark fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hedmark.

Les hele saken

Se planstrategien
 

Planstrategi Nord-Odal
Planstrategi Nord-Odal