I Sand sentrum, ved den gamle taxiholdeplassen i Sentrumsvegen og på plassen mellom Sanitetens hus og Milepelen er det mulighet til å låne gratis plass for torgsalg og stand. Målgruppen er:

  • Torghandlere som ønsker å selge blomster, grønnsaker e.l.
  • Privatpersoner som ønsker å selge husflidsprodukter/hjemmelagde produkter
  • Firmaer, politiske partier, musikanter e.l som ønsker standplass.

Kriterier/vilkår

For salg av matvarer o.l stilles det krav om godkjenning fra Mattilsynet. Denne godkjenning må fremlegges før tillatelse til leie blir gitt.

For handel med egg, honning, grønnsaker, poteter, frukt og bær i sin naturlige form, kreves det ikke slik godkjenning.

Søknad

Søknad om fast torghandel sendes skriftlig. Søknad om fast torgplass for sommersesongen skal være innsendt innen 15. mars. Søknader etter denne tid vil bli behandlet fortløpende.

Søknad om tilfeldig handel kan skje pr. telefon eller e-post. Oppgi organisasjonsnummer ved bestilling av plass.

Søknad om stand kan skje pr. telefon eller e-post . Ved stand som kakelotteri – ta kontakt med Mattilsynet for tillatelse.

Søknadene skal inneholde ønskede datoer, ønsket plassering, hva som skal selges eller reklameres for, fullt navn og adresse, og sekssifret fødselsnummer. Ved søknad fra firmaer skal organisasjonsnummer påføres søknaden

Spesielle arrangementer

I forbindelse med Sandsdagene, markedsdager og Morodalsfestivalen gjelder egne regler. Kontakt kommunen for mer informasjon om deltagelse på disse arrangementene.

Private grunneiere

Ut over de kommunale områdene, er det mulig å kontakte private grunneiere. både Kiwi, Coop og Mosenteret disponerer store uteområder hvor det kan være aktuelt å ha stand.

Kontaktinformasjon