Industri

Kjemisk industri

Industrien sysselsetter mange i Nord-Odal. Mapei er et eksempel på en industribedrift med høy teknologisk kompetanse som handler i et globalt marked. BASF AS en annen internasjonal bedrift som leverer kjemiske produkter til byggebransjen internasjonalt. Også i nabokommunene Sør-Odal og Kongsvinger finner vi sterke industrimiljøer.

 • Mapei
 • BASF
 • Glomma Industrier
 • Bjørn Hesbråten AS
 • Norske Spirer
 • Martin Sveis og Mekaniske

 

Logistikk og transport

Ruud's transport

Nord Odal har utviklet seg til å være et viktig logistikknutepunkt. Særlig har de store industribedriftene bidratt til vekst i antall leverandører av tjenester. Et eksempel på dette er Ruud’s Transport som er logistikkpartner for Mapei og Brødrene Stenskjær som bant annet leverer slamtjenester til mange kommuner på Østlandet.

 • Ruud’s transport
 • Brødrene Stenskjær
 • Frakt og Spedisjonservice
 • Midtsund Transport

 

Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

I Nord-Odal finnes et utall store og små bedrifter som påtar seg oppdrag av ulik størrelsesorden, samt innehar spisskompetanse innen ulike fagfelt, inkludert spesialområder som betong, VVS, varme/kulde og elektro.

 • Odal Elektro
 • Gunnar Holth Grusforretning
 • Brødr. Skolbekken Malerforretning
 • Fridtjof Nordhagen & sønner
 • Celsius kulde
 • Finn Runi & Sønn
 • Gulvavretting
 • Nord-Odal Rør
 • Odal bygg
 • Pers Elektriske
 • Terje Pettersen tak og bilkkenslagerverksted
 • Østmoen Sag

 

Handel og service

Service

Nord Odal har to handelssenter. Her finner du det meste av det du trenger til hus og hjem, mote og personlig pleie. En aktiv handelsforening i Sand sørger for at det stadig er liv og røre i sentrum av Sand. Handels- og servicenæringen er samlet den største næring i kommunen målt etter antall sysselsatte (30%)

 • Grønt Grep
 • Odal Sparebank
 • Odal regnskapskontor
 • Sand Tann- og implantatklinikk
 • Sand regnskapsservice
 • Odal turist og fritidsservice
 • Sand Bilco
 • Odal bil & karosseri
 • Sand-tec
 • Odal gummiservice as
 • Joker Bakketun Mat
 • A Sandberg
 • Mellem bygg og interiør
 • Kiwi
 • Apotek 1
 • Europris
 • Coop Extra
 • Vinmonopolet
 • Mo-senteret 

 

Opplevelser og kultur

Songnabben

Opplevelser og kulturaktivitetene i Nord-Odal har høy grad av variasjon i både bredde og nivå. Kommunen har over 50 registrerte, mindre foretak innen kulturnæringene.

 • Milepelen Hotell- og Vertshus
 • Stiggarti klatrepark
 • Puben i Karihagavika
 • Ebbas matgleder
 • Yogatid
 • Syrisk mat
 • Songnabben Camping
 • Atelier Ivar Nordhagen

 

Landbruk og skogbruk

Andelslandbruk

388 500 da produktivt skogsareal, og 22.900 da jordbruksareal i drift, gjør Nord-Odal til en viktig bidragsyter til Innlandets primærnæring. Kommunen har to trivelige handelssentre: Sand og Mo, der handelssnæringen er godt representert.

Skogen og jorda har historisk sett hatt en sentral betydning i utviklingen av Nord-Odal kommune, noe tømmersaksa i kommunevåpenet er et eksempel på. Avvirkning i Nord-Odal i 2022 var nesten 150 000 m3 til en førstehåndsverdi på kr 74 mill. Avvirkningsnivået varierer en del, men har ligget høyt de siste årene. Verdt å merke seg er at det ble plantet 774 948 nye planter, noe som er et bra nivå på nyplanting. Innen skogbruk er det dyrking av havre og bygg som dominerer, men det er også bønder som har hvete og oljevekster. Dette i tillegg til arealer med dyrking av eng.