Fakta om området

 • Adkomst: Sand sentrum og Fylkesveg 24 ligger ca 2 km unna
 • Antall dekar som er regulert: 450 daa blir regulert til industri/lager.
 • Arealsituasjon: Bebygd område i dag er ca. 70 daa. Område utbyggingsfase 1, ca 40 daa. Totalt er hele området på 450 daa
 • Regulert til: Industri/lager. Masseutvinning.
 • Grunnforhold: Blanding sandmo og torv/myr og fjell (varierene).
 • Vann og kloakk: Tilkobles privat anlegg for vann (Juptjenn) og offentlig kloakk.
 • Strøm /bredbånd: Strøm og fiber fra Eidsiva.
 • Eier(e): Nord-Odal kommune (nye tomter) og private (eksisterende område).
 • Eksisterende næringsstruktur: Bedriftene i og rundt Granerud har høy kompetanse innenfor produksjon av kjemiske byggevarer (Mapei, BASF). Området huser dessuten av flere store leverandører innen veibasert frakt og spedisjon. Innenfor en radius på 100 km når man store markeder på hele Østlandet.

Priser og rabatter

Det er mulig å få inntil 75% rabatt på tomteprisen dersom man oppfyller minst 3 av følgende kriterier:

 • Miljøvennlig/energimerket bygg
 • Miljøsertifisert bedrift /bærekraftig produksjon
 • Høy grad av innoavasjon
 • Genererer flere arbeidsplasser

Avstander

FV24: 3,2 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 42,8 km
Svenske grensen: 78,7 km
Gardermoen flyplass: 48 km
Oslo havneterminal: 97,5 km
Hamar: 84,5 km

Store, fleksible tomter med ferdig infrastruktur

Granerud kan tilby store næringsarealer med høy utnyttelsesgrad (75%) og stor fleksibilitet (fra 1000 m2). Arealene har gode grunnforhold og leveres som råtomt med ferdig infrastruktur til grensen (vei, vann, avløp, el, fiber).

Sentral beliggenhet

Den sentrale beliggenheten med god offentlig kommunikasjon til Gardermoen og Oslo, gjør det enkelt for kunder over hele landet å komme hit for møter, kurs, samlinger og produktvisninger. Det lokale hotellet Milepelen kan tilby moderne overnattingsfasiliteter, og kan også være behjelpelig med arrangementsavvikling. Ekisterende næring trekker frem nærhet til store markeder innenfor 1 times kjøring som et fortrinn.

Gode rammebetingelser

Nord-Odal har lav arbeidsgiveravgift (10,6%), og lønnsnivået i kommunen er generelt lavere en Osloområdet. Kommunen har fokus på å å utføre raks saksbehandling. Hjelp til næringslivet er et prioritert område. Bedriftene i Nord-Odal har ellers bred kompetanse innenfor tjenesteområder knyttet til produksjon, transport, og utbygging. Særlig er det verdt å fremheve tilgang til rimelige og effektive frakt- og kommunikasjonsløsninger.

Kontakt

Eva Snare
Næringssjef Nord-Odal kommune
Mobil 904 00 643
eva.snare@nord-odal.kommune.no