Ordningen forvaltes av fylkeskommunen, og søknad må sende via søkeportalen Regionalforvaltning.no. Her finner du også fullstendige kriterier for ordningen. Det er løpende søknadsfrist.

Les mer om ordningen på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside: Støtte til bedriftsintern opplæring.

Spørsmål rundt ordningen kan rettes til Turid Lie:E-post: turid.lie@innlandetfylke.no, tlf. 976 30 102

Bedriftsintern opplæring