Odal Sparebank, Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune har siden 2021 samarbeidet om Odal Næringsfond.

Fondet skal bidra til å fremme etableringer av nye næringsvirksomheter og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord-Odal og Sør-Odal. Fondet kan også støtte felles næringsrettede tiltak i regionen.

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser.

Odal Næringsfond erstatter de to kommunale næringsfondene som tidligere har eksistert i Sør-Odal og Nord-Odal.

Send inn din søknad!

Juryen behandler søknader fire ganger i året.

Her finner du en oversikt over virksomhetene som ble tildelt støtte i 2021.

Frist for å søke om støtte fra fjerde og siste utlysning i 2022, er 13. november 2022. 

Juryen består av valgte representanter fra de to kommunene, samt medlem utnevnt av Odal Sparebank med økonomisk og regnskapsfaglig bakgrunn.

Odal næringsfond