Etablererkurs (arrangeres av Hedmark fylkeskommune)

Formålet med etablererkurset er å gi den enkelte etablerer:

• Et best mulig beslutningsgrunnlag
• Grunnlag for en mer solid forretningsvirksomhet
• Selvinnsikt og selvledelse
• Et godt nettverk

Den første kurskvelden vil det bli lagt vekt på ressurskartlegging, avklaring av idè og motivasjon. I etterkant av den første kurskvelden vil det tilbys èn veiledningstime med førstelinjetjenesten. Videre vil de neste fire kurskveldene inneholde temaene produkt og marked (2 kurskvelder) og økonomi og selvledelse (2 kurskvelder). Den siste kurskvelden kan hver deltaker få presentere sin forretningsmodell foran et panel bestående av deltakere fra næringsapparatet og bank.

Den første kurskvelden er gratis. I tillegg tilbys èn veiledningstime med næringsapparatet i din kommune. Nye kurs starter våren 2019.

Næringsstøtteapparatet

Sør-Hedmark Næringshage

Klosser Innoavasjon

Innovasjon Norge