Nord-Odal kommune har et godt samarbeid med lokalt næringsliv og stolte over å være vertskap for ledende internasjonale bedrifter som produserer kjemiske produkter til byggbransjen (Mapei, BASF).

Kommunen ligger strategisk plassert med tilgang til et stort marked innenfor en 1 time. (Eidsvoll, Gardermoen, Jessheim, Kongsvinger, Hamarregionen).

Gode rammebetingelser

Som arbeidsgiver har du fordelen av redusert arbeidsgiveravgift. Nord-Odal er i sone II, dvs at satsen er 10,6% i motsetning til vanlig sats som er 14,1%. Odølingene har ry som dyktig, pålitelig og stabil arbeidskraft med betydelig kompetanse innen bygg- og anlegg, industri og logistikk/transport.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for næringsutvikling og har vedtatt en egen "Strategisk næringsplan".

Eksempler på nylige/pågående tiltak:

  • Opparbeidede næringstomter med infrastruktur på industriområdet Granerud nord for Sand sentrum
  • Har tilrettelagt for utvidelse av hjørnestensbedriften Mapei gjennom salg av kommunal eiendom og omlegging av vei
  • Ordfører og næringssjef besøker kommunens bedrifter regelmessig
  • Kommunalt næringsfond og kommunalt næringsfond COVID-19
  • Gratis profilering av nye bedrifter på Odalsportalen.no (artikkel)
  • Deltar i Byregionprogrammet og er en del av Kongsvingerregionens næringssamarbeid
  • Er pådriver for lokalmatnettverket "Odalsmat" og Sand og Mo Sentrumsforening
  • Igangsetter egne prosjekter i samarbeide med private aktører, som utvidelse av Milepelen til moderne hotell og bygging av "Samling" (bank, bibliotek, leiligheter) og leilihetsutbygging på Sandsjordet .
  • Jobber tverrfaglig og raskt med hendendelser fra næringslivet ("fast track")

Kongsvingerregionen satser på næringsutvikling

Nord-Odal er med i Byregionprosjektet og kommunestyret vedtok 3. november 2016 "Næringsstrategi for Kongsvingerregionen". Sammen med 5 andre kommuner samarbeider vi om tiltak som gagner næringslivet i hele regionen.

Kongsvingerregionen har også utviklet en egen næringsweb der du som næringsdrivende finner nyttig informasjon.

 

Internasjonal industri