Prosedyre ved en viltpåkjørsel

 • Ved viltulykke skal politiet varsles ved å ringe 02800. De videreformidler til lokale, kommunale ettersøksekvipasjer.
 • Si hvem du er – telfonnr du ringer fra og hvor du befinner deg
 • Sett på deg varselvest!
 • Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
 • Få oversikt over skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 hvis nødvendig
 • Merk påkjørselstedet / der dyret forsvant.
 • Det beste er om du kan bli på stedet til ettersøksekvipasje kommer. Hvis du ikke kan vente merkes stedet godt med f.eks. en plastpose på autovernet. Det sparer tid for ettersøksekvipasjen i leting etter skadestedet.
 • Merk deg hva slags dyr det er  - art, farge, størrelse osv.
 • Hvilken vei dyret løp etter påkjørselen, og var det flere dyr med?
 • Følg aldri etter skadd vilt selv. Det vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.
 • Oppsøk lege om du har smerter i nakke eller hode etter ulykken.
 • Ta aldri med deg et påkjørt og drept vilt.

Merk at det er straffbart å ikke melde fra om viltpåkjørsel. Overholdelse av meldeplikten gjør at man som hovedregel slipper å betale egenandel, og heller ikke får bonusavkorting på bilforsikringen.

Ta gjerne kontakt med forsikringsselskapet ditt for å få brosjyre og merkebånd!