Turforslag, sommerstier:

  • Blåmerket sommersti fra Sand til Svarttjernssætra som bl.a. går over tre gamle skogshem fra 1800-tallet; Sø-Streverud, Mellom Gravlia og Østre Gravlia. Turen kan du f.eks. starte fra Prestberget eller fra veien ved gjenvinningsstasjonen.
  • Fra Styggådammen ved Sætersjøen er det merket sti langs Haugsåa. Den følger i store trekk stien som ble brukt under fløytinga. Noen hundre meter nedenfor Styggådammen renner elva gjennom et dypt og fascinerende gjel. Denne delen av Haugsåa kalles Styggåa. Det er mange fine fiskeplasser langs stien. Fiskekort selges fra kortautomat ved Sætersjøen.
  • Fra Rovelstadstua er det skiltet og merket sti over de gamle boplassene Sø-Otten og Nord-Otten og videre til Holtet på Trautskogen. Ottstien er den gamle ferdselsåren som folkene i Otten brukte når de skulle til bygda. Stien som går mellom Otten og Holtet ble kalt Skolevegen fordi ungene i Nord- og Sø-Otten brukte denne når de gikk til og fra skolen på Trautskogen.
  • Sti fra Sand til Sandsætra og videre sørover til Ekornholsætra anbefales. Begge disse stedene er det flott utsikt. Dersom du ønsker å kjøre lenger før turen starter, er det mulig å parkere på enkelte plasser langs Sandbekkvegen.
  • Fra Bakkebråten i Austvatn kan du gå nordover til Skålbergsætra. Vil du fortsette turen, kan du gå til Odal-Østmosætra og spise nisten ved de gamle hustuftene.
  • Har du Knapper som utgangspunkt, kan du starte turen ved Steinbekken og følge stien nordover mot Rotsætra. Derfra kan du følge veien og slå inn på stien ved Holtslåtten og slik komme tilbake til utgangspunktet via Skyrud.