Storsjøen hører til blant Østlandets mest interessante innsjøer. Med sine 42 km2, øyer og holmer, vegetasjon og dyreliv er den en rik og verdifull naturressurs for kommunens innbyggere og tilreisende. Strandlinjen har for det meste blitt skånet for utbygging og inviterer til strandhogg. Andre vann og vassdrag i Nord-Odal har også fine badeplasser og gode muligheter for aktiviteter som kanopadling og fiske.