Det finnes tre statlig sikra friliftslivsområder i kommunen vår. De statlig sikra friluftsområdene er områder kjøpt av staten eller hvor det er inngått avtale om varig bruksrett for å sikre allmennhetens tilgang til friluftsområder.Disse er Bukkeneset, Kalvhella og Smestadlandet. I tillegg finnes det andre bademuligheter som Stormoen, Kilåa, Sagstuhamna og Sætersjøen.