Som turgåer, kanopadler, fisker, eller jeger er du gjest i naturen. Vis derfor omtanke for alt liv og andres eiendom. Ta avfallet med hjem, lukk grinder, gå utenom plantefelt, la hi og reir være i fred, la sjeldne og sårbare planter stå, men ta gjerne med deg rike opplevelser! Allemannsretten (lovdata.no) gir deg rett til fri ferdsel i utmark til fots og på ski, og med sykkel, ride- eller kløvhest langs stier og veier. Du kan også bruke kano, kajakk, ro- eller seilbåt i vann og vassdrag. Retten gjelder så lenge du opptrer hensynsfullt. Du kan slå opp telt i utmark dersom det er minst 150 m fra hus eller hytte. Ønsker du å ha teltet på samme plassen i mer enn to døgn, må du spørre grunneieren om lov.

Det er forbudt å tenne bål eller nær skogsmark fra 15. april - 15. september (lovdata.no)  og ellers når det er fare for brann. Gjør ikke skade på planter og trær hvis du skal sanke ved.

Bruk av motorkjøretøyer i utmark og på åpne eller islagte elver og vann er regulert i motorferdselsloven (lovdata.no) og er i utgangspunktet forbudt, bortsett fra på Råsen og i Storsjøen hvor det er lov å bruke motorbåt.