Utmarksområdene i Nord-Odal er et eldorado for den som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv. Utmarka utgjør 90% av kommunens areal. Landskapet domineres av slake skogkledde åser, vann og myrområder. Orrkjølen (641m.o.h) er kommunens høyeste punkt, og ligger helt nord på grensen til Stange.

Nord-Odals natur byr på en rekke turmuligheter (ut.no). Sommerstid kan du sykle langs de mange skogsveiene eller vandre etter stier og gamle seterveger. Noen av stiene er merket og skiltet. Vinterstid kjøres det opp mange løyper. Oppdatert informasjon om skiløypenettet finner du hos idrettslaget:

Løypenettet er flere steder knyttet til løypenettet i nabokommunene. Litt utpå våren, når skaren bærer, kan du gå stort sett hvor du vil. Områdene med mange småtjern og myrer er spesielt fine på denne tida. Skitur kombinert med pølsegrilling, pilking eller en pause i sola er heller ikke å forakte. Da er f.eks. Storsjøen et flott område.

Kommunen har i tillegg to lysløyper. Bruvoll lysløype er på 5 km. Parkering ved idrettsanlegget på Korsholen. Knapper lysløype er på 2,5 km. Parkering ved Steinbekken.

Odal Sparebank har som en jubileumsgave fått utarbeidet et friluftskart over de to Odalskommunene. Turkartet kan man få kjøpt hos lokale sportsbutikker, bensinstasjoner og bokhandlere m.fl..

Storsjøen

Statlig sikra friluftslivsområder

Naturreservat

Gjest i naturen

Ulovlige stengsler i strandsonen