Forurensning

Forurensningslovens § 7 sier at enhver plikter å unngå forurensning. Det vil si at dersom det er fare for forurensning skal ansvarlig sørget for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Dersom forurensningen allerede har skjedd kan den ansvarlige pålegges å treffe tiltak.

Forsøpling

Forurensningslovens § 28 legger ned forbud mot forsøpling. Her kan kommunen med hjemmel i § 37 pålegge den som forsøpler å rydde opp i avfall og lignende, eller betale for opprydningen.

 

Forurensningsloven (lovdata.no)

Mer om kommunenes ansvar (miljokommune.no)