Nord-Odal kommune ligger sør i Hedmark fylke, mellom Hamar i nord og Kongsvinger i sør. Landskapet er preget av store skogområder, med mange vann og myrområder. Omtrengt 90 prosent av kommunen kan defineres som utmark. Lengst sør i kommunen ligger Storsjøen.

Den flotte naturen gjør at kommunen kan by på unike opplevelser og et variert tilbud av aktiviteter tilpasset ulike ønsker.

I menyen kan man finne mer informasjon om hvilke lover og forskrifter som gjelder ulike temaer. Her finner man også informasjon om hvilken rolle kommunene har.

Det finnes tilskuddsordninger for områdene naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forurensning og internasjonale miljøtiltak. For mer informasjon om retningslinjer, søknadsfrister, vilkår osv for den enkelte tilskuddsordningen.

Storsjøutvalget
Storsjøutvalget er et rådgivende utvalg for kommunestyrene i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner i saker som geografisk er avgrenset til Storsjøen, Oppstadåa og Råsen, og det som i de respektive kommuneplaner er definert som strandsonen langs vassdrag.

Saksområde for Storsjøutvalget er saker innen naturvern, forurensning, kulturminnevern, kultur, friluftsliv, fiske, båtliv, turisme osv. Storsjøutvalget skal ha alle plansaker som berører Storsjøen, Oppstadåa og Råsen og strandsonen til uttalelse.