Syverstuen boligområde ligger i kommunesenteret Sand. Området har om lag 20 regulerte boligtomter, hvor det kan oppføres eneboliger og flermannsboliger.  Området er vestvendt og solrikt og ligger i gangavstand til alle sentrumsfunksjoner, samt idrettsanlegg, barnehage og barneskole.

Kontaktinfo: Grunneier Stein Harry Nordhagen, tlf. 951 83 950, e-post.

Kartutsnitt Syverstuen boligområde
Kartutsnitt over Syverstuen med Sand sentrum. Syverstuen sees øverst til venstre i utsnittet.

Syverstuen boligområde utsikt nord-vestover