Ø M Fjeld Utbygging AS har per i dag 5 ledige byggeklare eneboligtomter igjen på Brurhella. Se kartutsnitt med ca markering. De 5 tomtene er byggeklare og ferdig fradelt med eget gårds- og bruksnummer og vei, vann og avløp ført frem til tomtegrense.

Pristabell Brurhella

Ledige tomter Brurhella

Kontaktpunkt for de 5 ledige eneboligtomtene er Linda Opås – epost liop@omfjeld.no eller tlf : 991 65 436.